Onze specialisaties

SKL Keuring

Hero

SKL Keuring

Wij zijn een officieel gecertificeerd SKL keuringsbedrijf. Een SKL keuring is een keuring van gewasbeschermingapparatuur zoals veldspuiten en onkruidspuiten. De keuringen zijn wettelijk verplicht voor verdeelapparatuur van gewasbeschermingsmiddelen. Ook is het voor uw opbrengst, de levensduur van uw machine en de veiligheid ook belangrijk om een SKL keuring uit te voeren. Onze keurmeesters controleren uw machine op een goede werking, veiligheid en of de machine voldoet aan de milieu eisen.

Welke apparatuur moet gekeurd worden?
Sinds 1 januari 2018 is er een aangescherpte wet- en regelgeving inzake keuringen van kracht gegaan. Apparatuur dat voorheen niet keuringsplichtig was, kan het nu wel zijn. Kijk hieronder of uw apparatuur ook onder deze keuringswet valt.

Moet mijn apparatuur ook gekeurd worden? 
Vraag het dan gerust na in onze werkplaats. Wij merken in de praktijk dat NVWA steeds strenger optreedt tegen ongekeurd apparatuur. 

Keuring elke 3 jaar
- Veldspuiten breder dan 3 meter
- Rijenspuiten breder dan 3 meter
- Spuitinstallaties opgebouwd op zaai- en plant machines breder dan 3 meter
- Fruitteelt en laanboomspuiten
- Motorvatspuiten
- Gedragen spuitmachines met een haspel en spuitgeweer

Keuring elke 6 jaar
- Veldspuiten 3 meter of smaller
- Rijenspuit 3 meter of smaller
- Onkruidspuiten 3 meter of smaller
- Spuitinstallaties opgebouwd op zaai- of plantmachines 3 meter of smaller
- Granulaatstrooiers
- Vernevelapparatuur

DRT en DRD Lijsten

Download hier de DRT en DRD lijsten:

DRT Lijst 06-02-2024

DRD Lijst 06-02-2024