Onze specialisaties

Kentekenplaat en registratieplicht

Hero

Kentekenplaat en registratieplicht

Uw landbouwvoertuig registeren?

Vanaf 1 januari start een registratieplicht voor (land)bouwvoertuigen. Indien u harder rijdt dan 25 km/u met het voertuig dan bent u óók verplicht uw voertuig te kentekenen.Wij krijgen veel vragen over deze registratieplicht en kentekening en APK plicht. Daarom hebben wij een handige handleiding voor het registreren van uw landbouwvoertuig samengesteld. Daarnaas beantwoorden wij ook de 5-meest gestelde vragen over de registratie en de kentekening van uw voertuig. 

Bekijk hier onze handleiding: Stappenplan registratie landbouwvoertuig

 

De 5 meest gestelde vragen!

Mocht u na het lezen van de onderstaande informatie nog vragen hebben schroom dan niet om contact op te nemen met de werkplaats, wij geven u hierbij graag advies.

Vraag 1: Moet ik ook mijn (land)bouwvoertuig en/of werktuigen registeren?
Er wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe voertuigen en voertuigen die voor 1 januari 2021 op de weg zijn gekomen. Ook worden voertuigen ingedeeld in verschillende categorieën. 

Voertuigen op de weg gekomen voor 1 januari 2021
Dan moet u de volgende voertuigen en werktuigen registreren.

  • Land- en bosbouwtrekkers; Categorie T+C (LET OP: Alle voertuigen welke harder dan 6 km/h rijden op openbaar toegankelijk terrein)
  • Land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken als de maximum constructiesnelheid hoger is dan 25 km/h ; Categorie S + R. Dus alle getrokken voertuigen zwaarder dan 750 kg waarmee op de openbare weg harder gereden wordt dan 25 km/h (indien max constructiesnelheid dit toelaat) ;  Opraapwagen/Giertank/kipper maar ook  getrokken hark/schudders.  
  • motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS); Categorie Z;
  • mobiele machines; Categorie U. Hieronder vallen mobiele graafmachines/shovels/zelfrijdende oogstmachines etc.

Voertuigen op de weg gekomen vanaf 1 januari 2021
Dan moet u de volgende voertuigen en werktuigen registreren.

  • land- en bosbouwtrekkers ongeacht de maximumconstructiesnelheid;
  • mobiele machines;
  • land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken boven de 750 kg ongeacht de maximumconstructiesnelheid.

Let op: De vrijstelling om na 1-1-2021 harder te mogen rijden dan 25 km/h met uw voertuig gaat pas in indien uw voertuig geregistreerd en gekentekend is.

Twijfelt u nog of uw voertuig of werktuig ook geregistreerd moet worden kijk dan op de beslisboom, mocht u hulp nodig hebben bel dan even met onze werkplaats. Wij denken graag met u mee. 

Kijk hier voor de beslisboom

Vraag 2: Moet ik mijn (land)bouwvoertuig en/of werktuigen laten kentekenen?

Rijdt u harder dan 25 km/u met het voertuig? Dan bent u ook verplicht een kentekenplaat  op het voertuig te monteren. Vanaf  1-1-2021 treedt de nieuwe wetgeving omtrent registratie/kentekening in, dit betekent dat (land)bouwvoertuigen pas harder mogen rijden dan 25 km/h als deze aan de nieuwe wetgeving voldoen. Dus pas na registratie en eventuele kentekening mag er harder dan 25km/h gereden worden.

Is de constructiesnelheid hoger dan 40 km/u? (In Nederland geldt op de openbare weg een maximaal toegestane snelheid van 40 km/h).  Dan start naast een kentekenplaatplicht op 1 mei 2021 ook een APK-plicht voor deze land- en bosbouwtrekkers op wielen die een constructiesnelheid van boven de 40km/h hebben. Met name een nieuw voertuig na 1-1-2021 zal hiervoor in aanmerking komen, het betreft immers een Europese regelgeving.

Ook op land- of bosbouwaanhangwagens en verwisselbaar getrokken uitrustingsstukken, toegelaten voor 1-1-2021, die zwaarder zijn dan 750 kg en een maximale snelheid van 25 km/h hebben,  moet er  verplicht een kentekenplaat gemonteerd worden  als deze niet ontheffing  plichtig zijn.  Dit dient een wit  kentekenplaat van het trekkend voertuig te zijn.

Land- of bosbouwaanhangers en getrokken verwisselbare uitrustingsstukken, toegelaten voor 1-1-2021 en welke harder dan 25 km/h rijden dienen geregistreerd en gekentekend te worden. Pas na de registratie/kentekening mag deze  max 40 km/h op de openbare weg. (voertuigen zwaarder dan 3500 kg zonder reminrichting kunnen niet geregistreerd worden).

Let op: Vanaf 31 december 2024 moet op elk geregistreerd voertuig een kentekenplaat.

Vraag 3: Moet ik mijn (land)bouwvoertuig en/of werktuig ook verzekeren?

Ieder gekentekend voertuig dient verzekerd te zijn indien ermee op de openbare weg wordt gereden. Vraag uw verzekeringsmaatschappij hoe u uw gekentekende voertuigen of u uw voertuig op de  juiste manier verzekerd heeft.

Vraag 4: En nu? Wat moet ik doen?

Stap 1: Inventariseren welke machines in aanmerking komen voor registratie en kentekening.
Stap 2: Registeren via RDW vanaf 1 januari 2021 (en voor 31 december 2021)
Stap 3: Kentekenplaat aanvragen, dit kan ook via ons bel: 0553231263 (indien van toepassing)
Stap 4: Uw voertuig verzekeren (Kenteken doorgeven aan uw verzekering)
Heeft u vragen over deze stappen? Neem dan contact met ons op. 

Vraag 5: Wat zijn de kosten?
Het registreren kost €18,- per voertuig in de periode van 01-01-2021 t/m 31-12-2021. Indien u niet in 2021 uw voertuigen laat registreren zullen de kosten hoger zijn omdat uw voertuig dan gekeurd moet worden door de RDW.

Meer informatie? Bel 055-3231263
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn een RDW erkend bedrijf. 

Voor het schrijven van dit artikel zijn onderstaande bronnen gebruikt, er kunnen geen rechten aan de inhoud worden verleend, deze tekst mag niet gekopieerd worden.
Bron: https://www.rdw.nl/over-rdw/actueel/dossiers/registratieplicht-voor-landbouwvoertuigen
Bron: https://www.fedecom.nl/kenteken/